honning fra beefolque kollektivet

Norsk Maskinservice + BeeFolque Kollektivet = nye grønne arbeidsplasser

Mange bedrifter har økt fokus på verdien av mangfold og bærekraft. Norsk Maskinservice i Kirkeveien i Ski gjør noe med det og setter en ny standard for bærekraftig innovasjon i lokalsamfunnet.

Skrevet av Lars Tangen

Begge er både kunde og leverandør
Vår investering i birøkterkollektivet gir både mening, glede og økte inntekter for bedriften, forteller eier i Norsk Maskinservice Gunnar Hvalstad.

Det er ikke bare Norsk Maskinservice og BeeFolque Kollektivet som har fått økte inntekter av samarbeidet. Kommunen nyter også godt av økte skatteinntekter. De grønne innovatørene er opptatt av verdien av samhandel mellom bedrifter, og forteller at dette også har en viktig signaleffekt. Det viser hvordan tradisjonelle bransjer gjennom innovativt samarbeid skaper ekstra inntekter og samtidig bidrar til integrering, inkludering, nyetableringer og flere lokale arbeidsplasser.

Istedenfor å kjøpe arbeidstøy og produksjonsutstyr billig fra internasjonale gigantkjeder, handler BeeFolque lokalt i Ski hos Norsk Maskinservice. Dette er et bevisst grep fra de nyskapende gründerne, og det er ikke rent lite de elleve ansatte hos BeeFolque trenger av tøy og utstyr. 

Noen av BeeFolque Kollektivets bikuber på Bøndenes Hus i Ski.

Noen av BeeFolque Kollektivets hjemmesnekrede bikuber på Bøndenes Hus i Ski.

Samarbeid gir nye muligheter 
Norsk Maskinservice har nettopp inngått et nyskapende samarbeid med BeeFolque Kollektivet i Ski, som skaper store muligheter for videre vekst. BeeFolque Kollektivet omsetter FNs bærekraftsmål gjennom blant annet utdanning og sertifisering av profesjonelle næringsbirøktere og utvikling av nye grønne arbeidsplasser. Det gir en unik mulighet til å omgjøre erfaring og interesse til en inntekt å leve av i Norge.

BeeFolque har gitt meg en ny sjanse. Nå er jeg ansatt og kan forsørge familien, og det gjør meg så glad å kunne stå på egne ben, forteller birøkter og mentor Sumayya Khattab.

De ansatte har bakgrunn fra mange ulike kulturer, og finner samhold og livsglede i arbeidet med biene. 

I Syria drev jeg som eiendomsutbygger og hadde flere ansatte. Nå som jeg jobber med bier finner jeg glede og kontakt med naturen, som gir meg ro. Jeg fikk en ny sjanse med dette. Jeg trenger noe meningsfullt å gjøre og det finner jeg med BeeFolque, forteller Mohamed Nassari.

Gjensidig læring mellom ulike kulturer
Elling Porden er utdannet lektor og elsker historiefaget, men han har også vært arbeidsledig i mange år. På BeeFolque Kollektivet lærer han bort snekring, og føler at han har gått fra Nav til en “lucky break”. Han sier han deler verdigrunnlaget til BeeFolque, og er glad for at han får brukt sin erfaring som pedagog på en innovativ og bærekraftig måte. Den blide vestlendingen sier at et utrolig mangfold og gjensidig læring mellom ulike kulturer gjør at han gleder seg til å gå på jobb.
Her er det lov å prøve og lov til å feile, vi tar oss tid til å følge opp folk, sier Elling mens han snekrer nye bikuber av lokalt tre sammen med de andre birøkterne. 

Nå som våren har kommet til Norge har biene på Bøndenes Hus våknet opp fra dvalen og har så vidt begynt å produsere årets honning.

Morgendagens arbeidsliv
Denne typen partnerskap mellom bedrifter er eksempler på morgendagens næringsliv. Partnerskapsbedriftene skaper seg et tydelig grønt fotavtrykk og tar en aktiv rolle i inkluderings- og integreringsarbeidet. 

Bedrifter som Norsk Maskinservice bidrar til å skape lønnet arbeid for flere, også på en indirekte måte. Det er samarbeidet med denne typen samfunnsbevisste bedrifter som gjør det mulig for BeeFolque Kollektivet å fortsette og ansette flere. Blant resultatene er en høyere andel grønne arbeidsplasser og mer skatteinntekter til kommunen, sier Emilie Dille, medgründer og styreleder i BeeFolque Kollektivet.

Hvalstad kjøper den eksklusive lokalproduserte honningen fra BeeFolque som bedriften gir som en ekstra påskjønnelse til kunder og egne ansatte. Nå tar han også neste skritt og investerer i sine egne bisamfunn som selvfølgelig skal forvaltes av BeeFolque Kollektivet. De grønne sosiale innovatørene skal merke og utplassere Hvalstads kuber, og sørger for at biene trives før de til slutt høster honningen. Dette gir mer enn trippel effekt; fornøyde kunder, inntjening, nye lokale arbeidsplasser og økte skatteinntekter.

Bøndenes Hus i Ski

Snøen smelter på Bøndenes Hus i Ski. Bikubene i plast til venstre på bildet blir byttet ut med hjemmesnekrede kuber i lokalt tre.

Inviterer flere innovative bedrifter
BeeFolque Kollektivet bygger på åtte av FNs bærekraftsmål, med særlig fokus på bærekraftige økosystemer og lokalsamfunn, miljø, økt livskvalitet, læring, arbeid og helse.

Forretningsidéen er basert på gjensidig nytteverdi. Denne typen samhandling styrker de lokale bedriftene i en stadig større konkurranse fra de store internasjonale kjedene, samtidig som det skapes flere lokale arbeidsplasser. Det nyetablerte Kollektivet utvikles gjennom å omsette mangfoldsbegrepet til praksis. 

For oss handler mangfold om mer enn kjønn og etnisitet, hos oss er det også en god miks av fag- og erfaringsbakgrunn, alder og språk. Det er interessant, lærerikt og gir et godt arbeidsmiljø, forteller to av gründerne i kor. 

Vi har allerede erfart positive effekter av dette både forretnings- og resultatmessig, det er noe vi ønsker å dele med flere, legger næringsbirøkter og medgründer Ole Petter Lindegaard til. 

BeeFolque Kollektivet har 11 ansatte og er i vekst lokalt. Det er stor interesse for natur og miljø og behov for flere næringsbirøktere. Den innovative modellen BeeFolque Kollektivet er basert på vekker også interesse i å bygge opp lignende bedrifter, også utenfor Folloregionen. For å imøtekomme behovene for en praktisk inngang til arbeidslivet, nyskaping og etablering av flere grønne arbeidsplasser er de avhengig av at flere bedrifter gjør som Norsk Maskinservice, og bidrar til de samfunnsnyttige ringvirkningene av å kjøpe den lokalproduserte honningen. 

Gjør som Norsk Maskinservice, tenk innovativt og grønt, gjør noe med det og ta kontakt, oppfordrer medgründer og næringsbirøkter Dille.

Video fra Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon

Honningen kan kjøpes hos Bøndenes Hus i Ski, og er også mulig å få levert til avtalt sted i Oslo. Hvis du er heldig kan det hende birøkterne kan gi deg en liten krukke av leppepomaden som snart er ferdigutviklet. De holder åpent hver eneste dag, og det er bare å stikke innom i Oppsandveien 3 i Ski, 25 km syd for Oslo sentrum. 

KREM er nå på Instagram som @KREMNorgeShare This