Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Notodden kommune (kommunalt med nasjonal støtte)

KREM deltok i Ressursprosjekt knyttet til barnefattigdomsbekjempelse på Notodden. Prosjektaktørene var NAV, Oppveksttjenesten, grunnskole, videregående opplæring, Røde Kors og pleie og omsorgstjenesten. KREM sin innsats var rettet direkte mot unge og fagutviklingsprosesser. I all hovedsak har arbeidet bestått i å utvikle samarbeidsrelasjoner med ulike deler av forvaltningen, komme i posisjon til de og i samarbeid designe ungdomssatsingen som også ble fulgt opp. Telemarksforsking var også involvert i utviklingsarbeidet.

https://www.ta.no/ost-telemark/200-fattige-barn-pa-notodden/s/1-111-4658834