På høy tid!

Gründeren av KREM, Hilde Dalen, synes det er på høy tid at sosiale entreprenører blir løftet opp og frem. Selv har hun blitt brukt i mange offentlige sammenhenger for å formidle erfaringer fra KREM.

I både USA og Storbritannia har myndighetene nylig tatt til orde for partnerskap med sosiale entreprenører for å løse riktige samfunnsutfordringer, skriver Mandag Morgen på sine nettsider.For KREM betyr partnerskap at vi sammen med det offentlige utvikler sosialt entreprenørskap som et virkemiddel for innovasjon i velferdsstaten, fortsetter Hilde. – Vi er katalysatorer for endringer, og arbeidet bidrar til et større samarbeid på tvers av fag og sektorer.

Nye metoder møter gamle problemer
Trang økonomi og mangel på kvalifisert arbeidskraft er velferdssamfunnets største utfordring i årene som kommer. Å tro at dagens offentlig finansierte velferd kan opprettholdes uten enten å tenke nytt eller øke skattene, er naivt. Men vi har fortsatt muligheter for å skape et moderne, bærekraftig velferdssamfunn, mener Mandag Morgens ekspertpanel.

For å klare dette trenger vi i større grad innovasjon – også i offentlig sektor. KREM er sosialt innovative både gjennom sin rolle sombrobygger og gjennom systematisk å ta i bruk målgruppens ressurser på nye og innovative måter. Det aller beste hadde selvfølgelig vært om vi etter hvert ble overflødige, men foreløpig har vi mer enn nok å fylle dagene med, sier Hilde i sin kommentar.

Egne finansieringsmekanismer
I både USA og Storbritannia er støtte til sosialt entreprenørskap blitt en sentral del av politikken for å løse velferdsutfordringer, skriver Paul Chaffey på sin blogg. Egne finansieringsmekanismer er kommet på plass for å støtte sosial innovasjon gjennom The Social Innovation Fund og The Big Society Bank. I Norge har vi foreløpig Cultura Bank, som ”yter lån til formål som kan tilføre samfunnet en kvalitativ verdi basert på et reellt behov”.

Les mer på:
http://paulchaffey.blogspot.com/2010/08/sosialt-entreprenrskap.html
www.guardian.co.uk/money/2010/jul/19/dormant-accounts-fund-big-society-bank
www.whitehouse.gov/blog/2010/02/17/introducing-social-innovation-fun

RELATERTE ARTIKLER

Sosialt entreprenørskap som en fjerde sektor

Sosialt entreprenørskap er på fremmarsj i en rekke land, og har nylig fått et puff fremover av Barack Obama i USA og David Cameron i Storbritannia. – Vi skaper en fjerde sektor, sier Jerr Boschee, en av grunnleggerne av den amerikanske bevegelsen som nå blomstrer som aldri før.
Les mer: https://www.krem-norge.no/2015/10/29/sosialt-entrep…-fjerde-sektor/