PROSJEKT SKJULTE TALENTER

Vi utvikler metoder og modeller sammen med ungdom som befinner seg utenfor skole/aktivitet eller arbeid. Gjennom workshops eller andre ressursprosjekter i samarbeid med kommuner og NAV, får ungdommene hjelp til å finne ut av hva de drømmer om; Hvem de er, hva de kan, hva de vil lære mer av – og så lager vifantastiske CV’er på papir og film (se linker under). Basert på disse prosessene og prosjektene knyttes nettverk til NAV, fylkeskommune, skole og/eller næringsliv.

https://www.krem-norge.no/2015/10/28/krem-soker-mentorer-til-spennende-satsning-i-oslo/Share This