Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Samskaping

Samskaping er når to eller flere offentlig og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med mål om å;

  • definere problemer
  • designe nye løsninger
  • implementere nye og mer effektive løsninger

 

(KS 2018) Vårt utviklings- og innovasjonsarbeid er basert på mobilisering av innbyggere for å bidra økt selvhjulpenhet. Det betyr at utviklingsarbeidet foregår i felt, der folk lever og bor. Samskapingen foregår på tvers av sektorer og handler om å ta i bruk de ubenyttede ressursene som finnes lokalt blant innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere.

Det skilles ofte mellom begrepene radikal og konservativ samskaping. Definisjoner av samskaping inviterer til å se en kommune som en arena for samarbeid, der ulike ressurser knyttes sammen til det beste for lokal problemløsing og tjenesteproduksjon.

Vi mener at det er behov for mer radikal samskaping for å oppnå bærekraftig og mer effektive løsninger på velferdsutfordringer. Vi arbeider derfor i utviklingspartnerskap med offentlig sektor. Lokale fagansatte og våre ressurser er likeverdige partnere og aktive deltakere i prosessen.

Målgruppene og lokalt næringsliv inngår i dette partnerskapet i et lokalt økosystem. I et slikt økosystem samarbeides det om å dele kunnskap, nettverk og ressurser på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene, med mål om mest mulig samfunnseffekt.