Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Senter for Samskapende Innovasjon

KREM er medlem i Senter for Samskapende Innovasjon, et kompetansemiljø og en fagarena for samfunnsnyttig- og sosial innovasjon. Senteret utvikler økosystemer og skaper nye løsninger sammen med offentlig og privat sektor. KREM er ansvarlig for utvikling og drift og har gjennom dette anledning til å rigge for samskapingsprosjekter på tvers av medlemmene.

Senter for Samskapende Innovasjon er et kompetansemiljø og en fagarena for samfunnsnyttig- og sosial innovasjon. Senteret utvikler økosystemer og skaper nye løsninger sammen med offentlig og privat sektor, sosiale entreprenører og innbyggere. Senteret består av sosiale entreprenører, innovatører og sosiale gründere og samfunnsbevisste bedrifter, med erfaring fra samskaping med kommuner, forskere og akademia.

Senteret fremmer samskaping mellom medlemmene, på tvers av geografiske grenser, fagområder og private og offentlige aktører. Senteret er svært opptatt av å ta i bruk målgruppenes kapasitet i utviklingen av nye og bærekraftige løsninger. Både Senteret og flere av medlemmene samutvikler og gjennomfører innovative inkluderings- og integreringsprosjekt, basert på 8 av FNs bærekraftsmål (3, 4, 5, 8, 10, 12, 15 og 17). Senteret bygger videre på målgruppens interesser og kapasitet knyttet til en grønn linje, innenfor miljø, dyrevelferd/dyrehold og landbruk- og gartnerfag. Prosjektene realiseres gjennom høy grad av involvering/medskaping fra målgruppen, og et unikt partnerskap på tvers. 

Senteret har gjennomført flere mindre piloter og prosjekter, i samarbeid med både målgruppen og offentlig sektor. Og har både erfaring fra og kunnskap om målgruppene, endrings- og utviklingsarbeid og ulike former for prosessarbeid. 

https://www.sesenteret.no