Skien kommune (kommunalt med nasjonal støtte)

KREM, Skien kommune, Skien Diakonale Senter, Husbanken, NAV, Fylkesmannen, Høyskolen i Vestfold og Småhus Norge samarbeidet om prosjektet «På vei til egen bolig». Oppdragsgiver var Skien Diakonale Senter. Prosjektet var 3 årig og ble finansiert av Husbanken og Helsedirektoratet. Skien Diakonale Senter var eier og KREM hadde hovedansvaret for søknad- og rapportering, den praktiske utviklingen med prosjektledelse og koordinerte arbeidet. Innsatsen var blant de aller første medvirkningsprosjektene i landet hvor eldre, rusutsatte var aktivt med i prosjektet fra A- Å. 13 av 15 bosatte, bor fortsatt i boligene. Prosjektet er rapportert til Husbanken og Helsedirektoratet.

Det er skrevet en egen evalueringsrapport sammen med Liv Ausland på HENÆRsenteret. I 2009 holdt Hilde Dalen foredrag om prosjektet både på HIOA og HIST sammen med en av medforskerne i prosjektet. Prosjektet ble, etter ønsket fra målgruppa, til en dokumentarserie, «Husdrømmen», som er vist både på NRK 1 og NRK 2 i løpet av 2009.