SMB Norge

KREM er medlem av SMB Norge, og har gjennom en kollektiv avtale mellom Senter for Samskapende Innovasjon og SMB Norge en arena for samskaping og innovasjon i privatsektor.  SMB Norge har 5000 medlemmer og er en landsdekkende interesse organisasjon for små og mellomstore bedrifter. 
https://www.dinbedrift.noShare This