Sosial innovasjon i velferdsutformingen

Målet med prosjektet var å utvikle et samarbeid på tvers av sektorer i Vestnes kommune, og samtidig bygge kunnskap om hvordan tilrettelegge for mer og bedre innovasjon og entreprenørskap lokalt. Vestnes kommune ønsket å danne et samarbeid med plattformen senter for sosial innovasjon. Tverrfaglighet, metodeutvikling og nye samarbeidsstrukturer på tvers av det offentlige, private og frivillige er i fokus. Og nettverksarbeidet var knyttet opp til innsats innenfor områdene; fattigdomsbekjempelse, boligsosialt arbeid og kvalifisering og rehabilitering.Share This