Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Sosialt entreprenørskap som en fjerde sektor

Sosialt Entreprenørskap er på fremmarsj i en rekke land, og har nylig fått et puff fremover av Barack Obama i USA og David Cameron i Storbritannia. – Vi skaper en fjerde sektor, sier Jerr Boschee, en av grunnleggerne av den amerikanske bevegelsen som nå blomstrer som aldri før.

Dette skriver Mandag Morgen på sine nettsider, og fortsetter:

”Offentlig sektor har tradisjonelt levert de viktigste velferdstjenestene. Privat og frivillig sektor er etter hvert blitt trukket med i radikal grad i forskjellige land. Nå hevder den fremadstormende bevegelsen av sosiale entreprenører at de er i ferd med å utvikle en fjerde sektor. De hevder at de skiller seg så mye fra både privat og frivillig virksomhet at de må regnes som den fjerde måten å løse velferdsutfordringene på. Der frivillig sektor satser på innsamling og donasjoner, tjener sosiale entreprenører pengene selv-, og der private har profittmaksimering som formål, søker sosiale entreprenører sosial avkastning.”

Les mer på: www.mandagmorgen.no/bygger-en-fjerde-sektor

Fire historiske faser vi har løst sosiale utfordringer:

Fase 1 – Tidlig på 1900-tallet var omsorg og sosial innsats overlatt til farniliene og veldedige organisasjoner.
Fase 2 – Siden ble velferdsstaten bygd ut og myndighetene tok over ansvaret.
Fase 3 – Denne fasen er karakterisert ved partnerskap mellom offentlig og privat sektor, blant annet gjennom konkurranseutsetting. Men selv om en del blir løst på en bedre rnåte, så handler det mest om å gjøre den samme jobben for mindre penger.
Fase 4 – I denne fasen står sosiale entreprenører sentralt. Den innebærer at myndighetene aktivt tar i bruk metoder og erfaringer fra privat sektor, både den som har profittmaksimering som formål og den som har sosiale formåI, for å fremme radikal innovasjon.

RELATERTE ARTIKLER

På høy tid!

Gründeren av KREM, Hilde Dalen, synes det er på høy tid at sosiale entreprenører blir løftet opp og frem. Selv har hun blitt brukt i mange offentlige sammenhenger for å formidle erfaringer fra KREM.
Les mer : https://www.krem-norge.no/2015/10/29/pa-hoy-tid/