Stemmer fra grasrota

Stemmer fra grasrota er en handlingsplan for sosialt entreprenørskap og innovasjon basert på stemmene fra en voksende målgruppe av praktikere, deres erfaringer og løsninger. Alt arbeidet som er investert i en årrekke for å bringe dette feltet fram i Norge, handler om at sosialt entreprenørskap kan være et verktøy i bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. Planen er et bidrag til at den autentiske kunnskapen og erfaringene de sosiale entreprenørene har i direkte arbeid med målgruppene både skal lyttes til og få økt betydning i tjenesteutformingen på området.

 

Her kan du laste ned hele planen:

Handlingsplan for sosialt entreprenørskap og innovasjon

Løse kapitler:

Innledning

1 Sosial eksklusjon

2 Sosialt entreprenørskap

3 Sosialt entreprenørskap, bedriftskultur og forretningsmoral

4 Sosiale medier for sosial endring

5 Fremtiden ligger i nettverkssamfunnet

6 Tenk om ingen av oss vet alt…

26 Fokusområder

27 Forslag til tiltak 2012-2015Share This