Suksessfull gründer med sterk sosial profil

Robert Tostrup ønsker med Diamondcare Norge å inspirere til etterfølgelse, ved å vise at det er mulig å kombinere samfunnsbevissthet og vellykket forretningsdrift. Diamondcare Norge ble etablert i 2014 og har doblet omsetningen sin fra i fjor. I år nærmere de seg 4 millioner kroner.

Skrevet av Hilde Dalen, styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, og gründer av KREM Norge.

Verdidrevet innovasjon i praksis

Diamondcare Norge AS beskytter verdier, øker inntjeningen og skaper nye muligheter basert på sosial og visjonær tenkning, der åpenhet, helhetlig verdiskaping og innovasjon er blant kjerneverdiene og hoved driverne for utviklingen av selskapet. Selskapets formål er å drive forretningsvirksomhet basert på utvikling av bedrifter og enkeltpersoner, og samtidig bidra til samfunnsnyttig verdiskapning. Det overordnede målet er å utvikle en bærekraftig virksomhet med en sterk sosial profil.

Robert Tostrup er en gründer med kriminelt stort hjerte, som selv har kjent på utfordringene ved å komme seg tilbake. Se filmklipp om veien Tostrup har gått siden 2010: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z5MI98P0E8Y

Nye muligheter for bevisste merkevareforhandlere
Det selges i dag mer enn 140 000 nye biler i Norge, og det er et stort marked for lakkbeskyttelsesprodukter. Det totale markedspotensialet er omlag 15 % av det totale nybilsalget. I Norge alene er det 800 merkevareforhandlere, og salgsprognoser viser at minst 200 av disse forhandlerne vil ønske å øke inntjeningen sin og samtidig gjøre hverdagen enklere for kundene sine, som da slipper å polere de neste 6 årene. Diamondcare Norge har agenturet for lakkbeskyttelsesproduktet Diamondbrite.

Diamondcare Norge er godt i gang med å bygge et landsdekkende nettverk med lokale bilforhandler både i Norge og Sverige. Selskapet har avtale med nærmere 100 merkevareforhandlere, med hurtig økning.

Løsningene ligger i å gjøre flere ting samtidig
”Jeg har lenge sett at mange unge sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. For unge som i tillegg er uten formell kompetanse og/ eller har sonet for sine dårlige valg, kan veien tilbake bli både lang og vanskelig. Mange unge har interesse for bil, mens bilpleiebransjen foreløpig er preget av svært varierende kvalitet på produkter og kompetanse sier Tostrup som fortsetter med å fortelle at han ser et ubrukt potensial han ønsker å gjøre noe med. ”Min forretningsidé er å tilby gode produkter til dynamiske markeder, og samtidig skape arbeid for unge som ønsker å omgjøre interesser og ferdigheter til lønnet arbeid.”

Sosialt entreprenørskap er en forretningsform som kombinere forretningsvirksomhet og positiv samfunnsutvikling, slik at både mennesker og selskaper lykkes. Sosialt entreprenørskap er framtidens forretningsform og nesten som et Kinderegg”, avslutter Robert Tostrup, gründer og daglig leder i Diamondcare Norge.

Fakta: Diamondcare Norge AS er et ideelt AS og ble etablert den 28. februar i 2014. DNC er en av medlemmene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon og en del av Virke Sosialinnovasjon. Selskapet har i dag 8 årsverk, 92 merkevareforhandlere og omsetter for i overkant av 3,7 millioner. Hovedmarkedet er bilforhandlere, med båt, mc og caravan/ bobil som sekundærmarked. Kundene er merkevareforhandlere i hele Norden. www.diamondbrite.no