Telemarksforskning

KREM og Telemarksforskning inngikk et samarbeid i 2008 basert på felles erkjennelse av at arbeid med utvikling av nye praksis / og samarbeidsformer krever samtidig innsats i alle ledd i utviklingen. Det ble inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforsking der aksjonsforskning og aksjonslæring stod sentralt. 
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/i-partnerskap-for-sosial-innovasjon/2177

I samarbeidet mellom KREM og Telemarksforskning, var også praksisassistert forskningsutvikling sentralt. Prosjektet «Innovasjon i velferdsstaten» er etablert i samarbeid med KREM og Telemarksforsking.Share This