Veien videre

Dette prosjektet ble etablert i samarbeid med NAV Ullern som ledd i å utvikle en metodisk tilnærming til bruk med unge som henvender seg til NAV. Formålet til prosjektet var raskere overgang til arbeid, utdanning og/eller fagbrev samt virke forbyggende og løse sosiale problemet. Prosjektet ble utformet sammen med tjenestemottaker. 

Prosjektet ble iverksattt som en testpilot oktober 2020 sammen med ansatte i ungdomsteamet og utviklings- og innovasjonsgruppen på NAV Ullern. Erfaringene dannet grunnlag for videreutvikling av prosjektet. Arbeidet er rapportert til Statsforvalteren.Share This