Vil åpne opp arbeidslivet for de som står på utsiden

Organisasjonen KREM i Skien snakker ikke bare om hvordan Norge kan komme ut av velferdsfellen, de gjør også noe konkret med det. I februar setter de i gang prosjektet ”En måned for mangfold” i samarbeid med det lokale firmaet Gøyologisk Institutt.

Denne uken var landets næringslivstopper samlet i operaen i Oslo for å konferere om hvordan landet vårt skal komme ut av den såkalte ”velferdsfellen”. Og på konferansens egne sider ble tallene på andelen trygdemottakere presentert:

– Velferdsreformer er ikke nok. Forandringene må komme i arbeidsmarkedet, sier Monika Queisser, Head of Social Policy ved OECD. Hun går gjennom OECDs syn på norske velferdsordninger.- Andelen trygdemottakere er høy i Norge, sier hun videre.

I OECD-landene er i gjennomsnitt 5,7 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder på uføreordninger. I Norge er andelen nesten dobbelt så høy, 10,3 prosent.

Behov for sosialt entreprenørskap

– Dette er utfordringer vi har hatt lenge i Norge, sier Hilde Dalen i KREM. Prosjektet vi skal iverksette i februar er sosialt entreprenørskap i praksis og vi håper både næringslivet og organisasjoner vil benytte denne anledningen til å åpne døren for alle de ubrukte ressursene vi har i samfunnet. – Å ta i bruk disse ressursene vil alle deler av samfunnet tjene på, understreker Dalen.

I praksis går prosjektet “En måned for mangfold” ut på at bedrifter og organisasjoner kan investere en liten sum penger og oppnå flere gode ting på én gang. Først av alt får bedriften/organisasjonen tilgang til et utvalg spennende og varierte ressurser fra mennesker og små foretak som har donert en arbeidsdag. Her kan man for eksempel gi sine ansatte et skikkelig kick-off fra kulturverdenen eller få tiltrengt arbeidskraft til forefallende arbeid. Å få nye idéer fra utsiden, er en annen mulighet. Bedriftene som kjøper slike dager kan også få muligheten til å prøve ut nye potensielle medarbeidere for en eller flere dager. Sist men ikke minst vil bedriftene og organisasjone oppfattes som mer attraktiv gjennom å gjøre arbeidsmarkedet mer tilgjengelig for de som står utenfor og gjerne vil inn.

Og det er ikke bare mennesker som står på utsiden av arbeidslivet som vil gi gratis av sine ressurser en dag i februar. Her er det også ansatte som har fått en dags velferdspermisjon fra sin arbeidsgiver og små foretak som vil vise seg frem. Pengene Gøyologisk Institutt får inn fra prosjektet gis til KREM og øremerkes reelle trainee-stillinger til mennesker som i dag lever på trygd.

For mer informasjon om prosjektet og oversikt over ressursene som er til salgs: https://www.krem-norge.no/2015/10/29/en-maned-for-mangfold/

Mer om NHO-konferansen og velferdsfellen: http://www.nho.no/forside-300px/nhos-aarskonferanse-i-gang-article22773-567.html