Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Bydel Nordstrand, Oslo kommune

Utviklingssamarbeidet mellom NAV Nordstrand og KREM startet i 2014, og var knyttet til fag- og tjenesteutvikling. Samarbeidet ledet til utviklingen av Nordstrand modellen. 

I 2016 trakk KREM inn flere av de sosiale entreprenørene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon inn i utviklingssamarbeidet i Bydel Nordstrand. Fokuset var levekårsarbeidet og samarbeid på tvers av de tradisjonelle skillene. Samarbeidet bidro til at fagfolkene beveget seg fra en forvaltningsorientert praksis til et kreativt løsningsfokus. De har sin økt kompetansen og sitt faglige engasjement. Resultatet var et mer kreativt, løsningsorientert og dialogbasert arbeid med målgruppene. Samarbeidet gav økt handlingskompetanse og målgruppeinvolvering, som igjen reduserer tids- og ressursbruk i arbeidet med å orientere brukere i retning av arbeid. Prosjektene som ble igangsatt var blant annet «Solfjellsdrømmen» og «TimeKred». Utviklingspartnerskapet varte ut 2019, og har også omfattet en særlig innsats på integrering og inkludering, metode og modell utvikling. Finansiert av IMDI. Samarbeidet er rapportert til Fylkesmannen, NAV direktoratet og IMDI.

https://www.krem-norge.no/nyskapende-levekarssatsing/

https://www.krem-norge.no/ungdommer-skaper-egen-ungdomsklubb-solfjellsdrommen/

https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/timekred/#gref