Invitasjon: Fagmøte for rekruttering!

diversity_charterDere er herved invitert til det første møtet i faglig forum for Diversity Charter torsdag 22. september 2011
Temaet for møtet vil være rekruttering. • Sted: IMDi, Tollbugata 20 • Tid: 09:00 – 12:00

Målgruppen er HR-ansvarlige, partnere og medlemmer av Diversity Charter, organisasjoner, Departementer og andre offentlige og private virksomheter. Konsulenter, studenter og andre
interesserte er også velkommen.

Hva er…
Diversity Charter; et forum for diskusjon i forhold til aktivitets- og rapporteringsplikten, et møte sted for erfaringsutveksling, kompetanseheving og gjensidig læring knyttet til gjennomføring av aktivitets- og rapporteringsplikten (lovhenvisning).

Hvem kan bli med…
Forumet er åpent for alle interesserte, men vi oppfordrer spesielt private og offentlige arbeidsgivere som skal gjennomføre aktivitets- og rapporterings plikten til å delta.

Hva får du…
En halv dag med påfyll og faglig fokus der temaet er rekruttering for mangfold. Registrering til registration@diversitycharter.com innen 20. september.

Program