Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Leni Buljo Hemminghytt

Foto: Daniel Da Silveira, A3

Administrasjonssektretær, prosjektmedarbeider og nestleder i styret i KREM.

Leni har en mangfoldig utdanning med kokkeskole, enkeltkurs på BI innen bedriftsøkonomi med blant annet; internregnskap, markedsføring, organisasjons- og arbeidsledelse og anvendt juss, Cand.mag i etnologi, semesteremner i museumskunnskap og latin, Brobyggermetodikk ved VID.

Leni har vært tilknyttet KREM siden 2008. Hun har erfaring fra prosess- og prosjektarbeid, likemannsarbeid og samarbeid på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene. Hun har selv opplevd helseutfordringer og det å være utenfor arbeidslivet, og har i mange år bidratt til å skape økt inkludering gjennom utvikling av nye løsninger. Hun er svært fokusert på interessepolitisk arbeid. Her kan nevnes deltakelse i Samarbeidsforum mot fattigdom og sosial ekskludering, og Regjeringens Kontaktutvalg.

Lenis kunnskap om medvirkning og involvering av målgrupper på ulike nivå har i stor grad bidratt til KREMs fokus på det enkelte menneskes ønsker og behov. Hun har også erfaring fra frivilligheten. Særlig med tilbud gjennom Røde Kors knyttet til kvinner med minoritetsbakgrunn.

Leni har vært medforfatter av flere artikler og en rekke publikasjoner. Her kan nevnes Eventyr fra virkeligheten, Brukermedvirkning, Brukermedvirkning, likeverd og anerkjennelse, Bli sett og hørt- erfaring fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere og Når brukere blir prosjektleder- erfaringsrapport fra et HUSK prosjekt. Leni har også bred kompetanse fra ulike roller i hotell- og restaurantbransjen. De siste årene har hun vært en del av prosjektledelsen blant annet i Kjøkkenproff og Nye veier til arbeid.

Gjennom sin tid i KREM har Leni fått god kjennskap til sosialt entreprenørskap som verktøy i bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Videre en del erfaring med utvikling, etablering og administrering av ideelle virksomheter.

Leni ser et uforløste potensialer i det at samfunnet i for liten grad benytter arbeidende kvinner som positive rollemodeller, både overfor barn, familie og samfunnet forøvrig. Dette gjelder i særlig grad kvinner med innvandrerbakgrunn. Hun er en sentral kraft i etableringen av Foreningen Aljana hvor hun også er styreleder.

«– Det er gjennom kvinners deltakelse at Norge har kommet dit vi er i dag, og som gjør at vi er i en særstilling økonomisk og dermed også på andre områder. Kvinners arbeidsdeltakelse bidrar også til å styrke mangfoldet i arbeidslivet. Kvinners arbeidsdeltakelse er en ressurs samfunnet ikke har råd til å la stå ubrukt!»

De som kjenner Leni beskriver henne som positiv og humoristisk, lun, grundig og pålitelig og høy på selvinnsikt. Hun har fokus på å få fram de ulike perspektivene og møter folk der de er her og nå.

Leni brenner for mangfold og arbeidsinkludering. For henne handler arbeidsinkludering om reell tilgang til lønnet arbeid. Mangfold handler om å se individet som en ressurs og om forståelsen av at mangfold har en verdi i seg selv.

-Det norske arbeidsmarkedet er et av verdens mest likestilte. De aller fleste mennesker er i arbeid, men for de som av ulike årsaker er utenfor kan reisen tilbake bli både vanskelig og lang. Manglende relevant utdanning, lite nettverk, språkkunnskaper, varierende arbeidserfaring og helsemessige utfordringer er i dag blant barrierene for tilgang til lønnet arbeid. Også i 2020 er holdninger og diskriminering vesentlige barrierer.

Leni er imidlertid ikke så opptatt av barrierer. Hun inviterer i stedet til en jakt på løsningene. Vi kaller det innovasjon gjennom samskaping og brobygging.

Kontakt Leni på e-post: leni@krem-norge.no