Solfjellsdrømmen

I 2019 åpnet ungdomsklubben «Blokk 34» som et resultat av et ønske fra beboerne på Solfjellshøgda i Bydel Nordstrand. Ansatte i NAV Nordstrand og sosialentreprenørene Reell medvirkning, Jobbmotivert.no og KREM fulgte opp og samarbeidet med beboerne i realiseringen av deres egne idéer og drømmer. TimeKred ble benyttet som verktøy i deler av prosessen. Etter åpningen understreket beboerne verdien av å bli møtt, sett og spurt. Ungdommene som var aktive prosjektet lærte om prosessarbeid fra idé til realisering, om prosjektledelse og demokratiske prosesser. Åpningen av ungdomsklubben ble mulig med innsats fra Byrådsavdelingen EHA, Velferdsetaten, Boligbygg og Bomiljømidler. 

https://www.krem-norge.no/ungdommer-skaper-egen-ungdomsklubb-solfjellsdrommen/