Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Bydel Sagene, Oslo kommune

Formålet var å videreutvikle det sosialfaglige utviklingsarbeidet Nav Sagene. Videreutvikle sosialtjenester på Nav Sagene som undervisnings- og praksis- senter for utvikling av sosialt arbeid. Utvikle forståelsen, kompetansen og praksis av hva som er en god sosialtjeneste og godt sosialt arbeid når forvaltning av ytelser, oppfølging i tiltak og en likeverdig relasjon skal kombineres i sosialtjenesten, herunder brukersamarbeid, samt å dokumentere arbeidet i form av rapport og artikler.

Sammen med bydel Sagene inngikk KREM samarbeid knyttet til brukermedvirkning og utviklingen av Høyskoleklinikk og HUSK. Ansatte, ledere og brukere har deltatt på Endringsmetodekurs. KREM har sammen med brukere samutviklet et hefte med brukerstemmene fra Utviklingssenteret på Sagene. Hefte heter «Tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det».
https://www.krem-norge.no/wp-content/uploads/2018/09/Godt-tiltaksarbeid-slik-brukere-pa-Sagene-vil-ha-det.pdf

Sosialt Arbeid i NAV- høyskoleklinikk som en bro mellom teori og praksis.
https://www.abstrakt.no/helse-og-sosialfag/sosialt-arbeid-i-nav-detail

Sammen med utviklingssenteret på NAV Sagene samutviklet vi prosjektet «Kvinner mobiliserer ressurser»
https://www.krem-norge.no/samarbeidspartnere-og-prosjekter/prosjekter/ressursbanken/om-kvinner-mobiliserer-ressurser/
https://www.krem-norge.no/kvinnenettverk-pa-tvers-av-bydelene-i-oslo/