Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Prosjekter

 

Forskning og utviklingsarbeid

KREM har arbeidet med forskningsinstitusjoner og har gjennomført forsknings- og utviklingsarbeid sammen med en rekke aktører.

Utviklingssamarbeid

En rekke utviklingssamarbeid er gjennomført siden oppstart i 2005. Her finner du utviklingssamarbeidene inndelt etter aktørene.

Innovasjonsprosjekter

Innovasjonsprosjekter er en del av KREMs kjernevirksomhet. Prosjektene er gjennomført over mange år, i samskaping med en rekke aktører over hele landet.

Kunnskapsutvikling

KREM funger som en kompetanseleverandør som gjennom praktisk feltarbeid samskaper fremtidens bærekraftige løsninger, og deler kunnskap og erfaringer både med målgruppen og andre interesserte.

Utgivelser og omtale i rapporter

KREM står for flere egne utgivelser og rapporter, og er nevnt i en rekke rapporter hos utviklingspartnere.

Studier og undervisning

Utvikling av studier og samskaping med akademia har vært spesielt spennende arbeid.

Etableringer, seminarer og kurs

KREM holder foredrag over hele landet for ansatte i offentlig forvaltning og gjennom innspill i ulike konferanser. Temaer er sosial innovasjon gjennom samarbeid på tvers, brukermedvirkning gjennom reelt samarbeid, og med arbeid og kvalifisering som mål i fattigdomsbekjempelse.

Interessepolitisk arbeid

Interessepolitisk arbeid har stått i sentrum for KREMs arbeid siden oppstart i 2005, og KREM er blant annet representert i en rekke forum, paneler og samarbeidskonstellasjoner.