Seminar på Stortinget 12. november

velferdstaten_sosial_innovasjonVelferdsstaten og sosial innovasjon:

Nettverk for Sosialt entreprenørskap inviterer til dialogmøte på Stortinget, 12. november, 09.00-12.00

invitasjon program stortinget

pressemelding dialogseminar SE

ref dialog stortinget 12.11

Tema:
Stortingsvalg 9. september 2013:

Hva vil de politiske partiene gjøre for å løse velferdsstatens utfordringer?

Målgrupper:
Beslutningstakere, bedriftsledere, sosiale entreprenører og utdanningsinstitusjoner med fokus på sosial innovasjon.

Stemmer fra grasrota ­ Handlingsplan i sosialt entreprenørskap og innovasjon er vårt bidrag til politikkutforming:
Forslag til tiltak Hele planen

Påmelding: kirstin.bjorsvik@stortinget.no

P R O G R A M
• Registrering, servering v/programvert Hilde Magnusson (A)
Utredning om Sosialt entreprenørskap, v/statssekretær Jeanette Iren Moen, Nærings- og handelsdepartementet
Fattigdomsbekempelse og sosialt entreprenørskap, v/statssekretær Gina Lund, Arbeidsdepartementet
• Et nordisk perspektiv på feltet v/Bert-Ola Bergstrand, Social Capital Forum, Sverige
• Stemmer fra grasrota, forslag til Handlingsplan: v/Bitten Schei og Hilde Dalen

Sosialt entreprenørskap i Norge ­ et felt uten virkemidler?
• Innspill fra politiske partier, presentasjon av 3 tiltak, 5 min hver
• Dialog med salen
• Oppsummering
• Next step