Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

KREM var en sentral aktør i det nasjonale arbeidet kalt HUSK, fag og tjenesteutvikling i partnerskap mellom forskning, fagfelt, studenter og brukere. Organisasjonen var en del av styringsgruppen i HUSK Oslo, en viktig aktør i utviklingen og hadde flere egne prosjekter i løpet perioden.  Høgskole- og universitet sosialt kontor, forkortet til...

KREM har vært aktiv utviklingspartner og bidratt i utviklings- og innovasjonsarbeid i Nordre Follo, med delt prosjektledelse og ansvar for søknader, konseptutvikling, gjennomføring og rapportering. I 2020 samarbeidet med NAV Nordre Follo om utvikling av de sosiale tjenestene i NAV og om å benytte sosialt entreprenørskap som verktøy for økt arbeidsretting av tilbudene. Arbeidet...

Høsten 2018 initierte Ullensvang Herad et samarbeid med KREM med mål om å skape økt tilgang til lønnet arbeid for målgruppene. Samarbeidet var et ledd i en flerårig levekårssatsning i kommunen, med mål om å redusere omfang og konsekvenser av fattigdom. NAV Ullensvang, Innvandrersenteret og Ullensvang Herad var sentrale samarbeidspartnere i...

Utviklingssamarbeidet mellom NAV Nordstrand og KREM startet i 2014, og var knyttet til fag- og tjenesteutvikling. Samarbeidet ledet til utviklingen av Nordstrand modellen.  I 2016 trakk KREM inn flere av de sosiale entreprenørene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon inn i utviklingssamarbeidet i Bydel Nordstrand. Fokuset var levekårsarbeidet og samarbeid...

Formålet var å videreutvikle det sosialfaglige utviklingsarbeidet Nav Sagene. Videreutvikle sosialtjenester på Nav Sagene som undervisnings- og praksis- senter for utvikling av sosialt arbeid. Utvikle forståelsen, kompetansen og praksis av hva som er en god sosialtjeneste og godt sosialt arbeid når forvaltning av ytelser, oppfølging i tiltak og en likeverdig...

Som ledd i samarbeidet med Larvik kommune jobbet KREM med barneverntjenesten i Larvik og igangsatte Skjulte Talenter med ungdom som var under barnevern og i ferd med å etablere seg videre i livet. Dette arbeidet var også et fagutviklingsprosjekt sammen med ansatte i barnevern, NAV og kommune. Se mer Vedlegg 5: Barnevernet...

NAV sosial i bydel Grünerløkka inngikk, som en del av sin ungdomssatsning i 2011, et utviklingssamarbeid med sosialentreprenør KREM. Gjennom blant annet workshopen Skjulte Talenter jobbet man sammen med unge som hadde vært igjennom en rekke tiltak og fortsatt står uten arbeid, aktivitet eller skole. Prosjektets formål var at ungdommene skulle få...

KREM, Skien kommune, Skien Diakonale Senter, Husbanken, NAV, Fylkesmannen, Høyskolen i Vestfold og Småhus Norge samarbeidet om prosjektet «På vei til egen bolig». Oppdragsgiver var Skien Diakonale Senter. Prosjektet var 3 årig og ble finansiert av Husbanken og Helsedirektoratet. Skien Diakonale Senter var eier og KREM hadde hovedansvaret for søknad-...

Samarbeidet i Drammen har bestått av fagutvikling i NAV gjennom «Dialogseminarer» med brukere og ansatte. Fagutvikling av ansatte i Kvalifiseringsprogrammet. KREM har også gjennomført Endringsmetodekurs, hvor både brukere og ansatte fra Drammen har deltatt. Prosjektet varte i ett år og KREM tilførte kompetanse i fagutviklingen. Les mer om Dialog seminar, Vedlegg...

KREM har hatt et 3-årig samarbeid med NAV Vestnes, Vestnes kommune, politi og næringsforeningen i Vestnes. Utvikling og gjennomføring av et sosialt innovasjonsprosjekt på tvers av det offentlige, frivillige og private næringsliv i 2011. Arbeidet var rettet særlig inn mot barnefattigdom og utvikling av boligsosialt arbeid. Målet var å utvikle ny praksismetode...